Kürşat Destanı

Kürşad Göktürk hükümdarı Çuluk Kağanın oğludur (MÖ 639). Türklerin bağımsızlığını sağlamak amacıyla, Çin imparatorunu tutsak almak için giriştiği bir baskınla ün kazanmıştır.

16 / Tem / 2018

15 Temmuz (Boğaziçi) Köprüsü ve Özellikleri

Boğaziçi’nde ilk köprü M.Ö. 511 yılında Korent'li Mandrokal adlı mimar tarafından Pers İmparatoru Darius’un 80.000 kişilik ordusu için kurulmuştu.

16 / Tem / 2018

Ahmet Ağaoğlu Kimdir ?

Yazar, bilim adamı. Türkçülük akımının öncülerindendir. Azerbaycan’ın Şuşa kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şuşa’daki Rus okulunda tamamladı. Aynı yıllarda Arapça ve Farsça’yı öğrendi.

16 / Tem / 2018

Dömeke Savaşı

1897 Dömeke Savaşı Osmanlı'nın son dönemlerinde kazandığı önemli bir başarıdır.

16 / Tem / 2018

Albert Einstein (Aynştayn) Kimdir ?

Alman fizik bilgini (1879-1955). Almanya'nın Ulm şehrinde doğdu. Çocukluğu Münih'te geçti. Lise öğrenimini İsviçre'de tamamladı. Zürich'te Politeknik enstitüsünde okudu.

16 / Tem / 2018

Mevlevilik Nedir ? Mevleviler Kimlerdir ?

Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi adına, oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikata verilen addır.

16 / Tem / 2018

Farabi ve Eserleri

Büyük İslam Düşünürü Farabi'nin hayatı ve eserleri, bilim alanında yaptığı çalışmalar hakkında özet bilgi.

16 / Tem / 2018

Fevzi Çakmak Kimdir?

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Türk Mareşali (1876-1950) İstanbul'da doğdu. Babası topçu albayı Ali Beydir.

16 / Tem / 2018

Cengiz Han Kimdir ? Hayatı ve yaptıkları

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, devlet adamı ve komutan (1155-1227). Asıl adı Temuçin'dir. Yesügey adında bir boy beyinin oğludur. Hingan dağlan arasındaki en iyi otlaklar bunların elindeydi.

16 / Tem / 2018

Mükrimin Halil Yınanç Kimdir?

Tarihçi (1898-1961). Elbistan'da doğdu. İstanbul Edebiyat fakültesini ve Mülkiye okulunu bitirdi (1921). Kurtuluş savaşında Elbistan'ın Fransızların işgali sırasında en yakınları öldürüldü.

16 / Tem / 2018

Sayfalar