Resneli Niyazi

İkinci Meşrutiyet'in ilanının hazırlayıcılarından, Türk subayı (1873-1913). Bazıları onu 'Hürriyet kahramanı' olarak adlandırırlar. Tam adı Ahmed Niyazi'dir. Resne'de doğdu.

08 / Tem / 2018

1. Petro (Deli Petro)

Yaptığı yeniliklerle Rusya'yı bir Dünya İmparatorluğuna dönüştüren Türklerin deli olarak adlandırdığı Çar I. Petro'nun hayat hikayesi.

08 / Tem / 2018

Kariye Camii (Müzesi)

İstanbul 'un Edimekapı semtinde kiliseden dönüştürme bir cami. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

08 / Tem / 2018

Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri

Gazeteci, yazar ve bestekar olan Ahmet Rasim, İstanbul'da, Sarıgüzel'de doğdu. Babası Kıbrıslı Menteşeoğullarından Bahaeddin Efendi'nin oğludur. Annesi tarafından yetiştirildi.

08 / Tem / 2018

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Osmanlı kumandanı, devlet adamı ve heyet alimi. Bursa’da doğmuştur. Katırcıoğlu ailesindendir.

08 / Tem / 2018

Ahmet Rıfai (Rufai) Kimdir ?

Rıfai tarikatının kurucusu, Mutasavvıf. “Betaihi" nisbesi ile de anılır. Ayrıca "Mağribî” nisbesi de verilmiştir.

08 / Tem / 2018

Tepedelenli Ali Paşa

Osmanlı devlet adamı (1744-1822). Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yanya mutasarrıfı oldu. 1787'de başlayan Avusturya ve Rusya savaşlarına katıldı.

07 / Tem / 2018

Gazi Evrenos Bey

Rumeli ve Makedonya'nın Türklere açılışında büyük yararlıklar göstermiştir. Evrenus Bey, Karesioğullarının beylerindendi.

07 / Tem / 2018

Erzurum ve Sivas Kongreleri

Milli Mücadelede önemli bir yere sahip olan Erzurum ve Sivas kongreleri ile dağınık bir halde olan Kuvay-ı Milliye birlikleri tek bir çatı altında birleştirilerek düzenli orduya giden yolda en önem

02 / Tem / 2018

Türkiye Selçuklu Devleti

Anadolu (Türkiye) Selçukluları, Türkiye’de birinci Türk imparatorluk hanedanıdır.

02 / Tem / 2018

Sayfalar