Gravür Nedir ?

Tahta üzerine kabartma metal üzerine oyma yapılarak oluşturulan bir resim şeklidir. Bundan kopya çıkarmada yararlanılır; kağıda basılmak için hazırlanmış bir çeşit kalıptır.

02 / Tem / 2018

İmaret Nedir ?

Eskiden yoksullara parasız yemek vermek için açılan hayır kurumu. Buranın giderleri, vakıf gelirleriyle karşılanırdı. Hemen her külliyede bir imaret bulunurdu.

02 / Tem / 2018

Sadabat Neresidir ?

Lale devrinde İstanbul'da Kağıthane deresi kıyısında bulunan kasıra ve bu kasrın çevresindeki mesire yerine de Sadabat denilmiştir. Burada sabahlara kadar süren eğlenceler düzenlenirdi. Padişah 3.

02 / Tem / 2018

Duka Nedir ?

Venedik altın parası. İlk kez 1294 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra öbür Avrupa devletleri de Venedik dukaları gibi altın para çıkarmışlardır. Bunlara da duka denilmiştir.

02 / Tem / 2018

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı ve Eserleri

20'nci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en ünlü şairlerinin başında gelen Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Babası, Üsküp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İbrahim Naci Bey'dı.

02 / Tem / 2018

Adnan Adıvar

Bilim adamı, yazar, politikacı. Gelibolu’da doğdu.

02 / Tem / 2018

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Güney Anadolu'da Milli Cephelerin kurulmasının başlıca sebebi, Mondros Mütarekesinin İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı, haksız ve yanlış bir şekilde uygulanması ve bu toprakların işgal edilm

30 / Haz / 2018

Geleneksel İngiliz Mimarisi

18'inci yüzyıl İngiliz mimarlığına «Georgian çağı mimarlığı» adı verilir. 19'uncu yüzyılın başlarına kadar süren bu çağda İnigo Jones ve Wren'in etkileri görülür.

30 / Haz / 2018

Duyun-u Umumiye Nedir ?

Osmanlı devletinin dış borçları ve bunların ödenmesi için kurulan yönetimin adı.

30 / Haz / 2018

Limon Van Sanders

1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephelerinde Türk kuvvetlerini komuta eden Alman generali (1855-1929).

30 / Haz / 2018

Sayfalar