Burkulmalar ve Kırıklar

Eğer çocuğunuz dizini veya topuğunu burkmuşsa, yarım saat boyunca uzanıp dinlenmesi iyi olacaktır Yaralı kısmı, bir yastık üzerine koyarak yüksekte tutun. Böylece bir iç kanamayı durdurmuş ve şişliği indirmiş olacaksınız? Acı vermeye devam eden veya yavaş yavaş artan bir şişlik gösteren her önlem, kırık konusundaki kuşkularınızı yok etmenin yanı sıra, burkulmaların verdiği acının, bir sargı bezi veya bir kırık tahtası yardımıyla dinlenmeye alındıklarında hafiflediği için gereklidir. Yoksa bütün burkulmalar ve kırıklar bir saat içinde çok daha fazla ağrılı bir duruma gelirler.

Kırıklar

Yetişkinlerin kemikleri kırıldığında kesin olarak iki kısma ayrılır.

Çocukların kemikleri ise çok daha yumuşak ve elastikidir: ya ikiye katlanırlar ya da "yeşil ağaç kırığı" dediğimiz tipte bir kırık meydana getirirler. Gerçekten, kemik zarı sağlam dururken kemiğin merkezi kırılır, bu da aynen bir dal kabuğunun başarısızca kırılmasına benzer.

Çocukta büyüme çağındaki bir uç kemik, kemik ucunun ayrılması şeklinde kırılabilir. Bu durum daha çok bilek ucunda meydana gelir.

Bir kırık olayının teşhisi Çocukta önemli de olsa bir kırığı teşhis etmek fazla problem yaratmaz Bununla birlikte her zaman doktorun fikrini almak gerekir, çünkü bazı kırıklar çok belirgin bir şekil bozukluğuna neden olmazlar, böylece kırılan bir topuk normal görülebilir, şiş, morartı, çürük ve acı sonradan ortaya çıkar ve kırığın olduğunu kanıtlar. Aynı şekilde, bir bileğin kırıldığı ve göze çarpıcı hiçbir şekil bozukluğu göstermediği de olur. Bir darbeden sonra çarpılan yer acıyorsa, şişmişse ve morarmışsa kırıktan şüphelenilir. Bu durumda hemen bir röntgen filmi çekilmesi gerekir.

Alınacak önlemler

Çocuğunuzda kırık olduğunu anladığınız bir bölgenin durumunu kesinlikle ağırlaştırmaktan kaçınınız; yaralı yere dokunmayın ve çocuğunuzun onu kımıldatmasını önleyin.

Bir yeri kırılan çocuğu kımıldamaması için nasıl yerleştirmeli? önce kırılan uzvu, yeterli uzunlukta tutan bir kırık tahtası yardımıyla hareketsizleştirmek gerekir.

  • Kırık bir topuk kemiği için, kırık tahtasının uzunluğu dize kadar olmalıdır.
  • Kırık bir bacak için, kırık tahtasının uzunluğu kalçanın hemen altına kadar gelmelidir.
  • Kırık bir bilek için, kırık tahtasının uzunluğu ön kola kadar gelmeli ve eli de içine artmalıdır.

Küçük bir çocuk için sert, bükülmez 2 karton parçası kırık tahtası yerine kullanılabilir; daha büyük bir çocuk için ise kontrplak levhalarından yararlanılabilir. Uzvu kırık tahtasına bağlamak için, bandaj veya mendillerle beş altı yerinden tutturmalıdır. Bağlardan ikisi, kırık yerin alt ve üst noktalarına, diğer ikisi uzvun uç bölgelerine bağlanmalıdır.

Çeşitli Kazalar

Eğer çocuk sırtından yaralanmışsa: Onu, nerede ise orada bırakmak çok önem taşır. Eğer taşınması zorunluysa, bir sedyeden, yoksa aynı boyutlarda bir tahta maddeden yararlanılması gerekir. Taşıma sırasında, sırtın düz veya hafif öne eğimli olması vç yaralının kamının üzerine uzanması gereklidir.

Eğer çocuk boynundan yaralanmışsa: Boynu dik durmalı veya durum sıkışıksa arkaya doğru eğik olmalıdır. Çocuk hiçbir zaman başını öne doğru eğmemelidir.

09 / Tem / 2018

Yorum Yazınız