Museviler ve Gelenekleri

En eski tek tanrılı din. Yalnız İbranilerin dinidir. Hz. Musa tarafından kurulmuştur. Musevilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta dinle ilgili konular, dualar ve kanunlar yer alır. Kitabın her yerinde, Tanrı'nın birliği, kuvvetli bir şekilde gösterilmiştir. Bu dinde imanın temeli tek Tanrı' dır. Yahova (Yahova) denilen Tanrı'dan başka tanrı yoktur. Yalnız ona tapılacaktır.

Dünyayı yaratan ve yöneten odur. Yahova, gözle görülmez, elle tutulmaz, her şeyin üstünde, doğru ve güçlüdür. Musevilikte put yapılmayacak ve puta tapılmayacaktır. Ahlak kuralları da şöyledir: Anaya, babaya saygı gösterilecek, insan öldürülmeyecek, hırsızlık ve kötülük yapılmayacak, kimsenin malına ve yakınma göz dikilmeyecektir.

Törenler arasında sünnet, cumartesi gününün kutsal sayılması vardır. O gün istirahat edilecektir.

01 / Ağu / 2018