• kurban eti

    2018 Kurban bayramı arifesindeyiz. Kurbanlıklar seçildi yarın için hazırlık başladı.

  • yağlı cilt

    Yağlı Ciltlerde geniş gözenekler, güçlü yağ salgılanması yağlı cildin karakteristikleridir. Siyah noktalara ve sicilcelere çok elverişlidir.

  • Eğer cildinize iyi bakmak, tedavi etmek ve güzelleştirmek istiyorsanız, öncelikle cildinizin cinsini tanımanız gerekmektedir.

  • burun spreyi bağımlılığı

    Kış aylarında nezle olduğumuzda hemen çareyi burun açıcı spreylerde ararız. Bir süre sonra nezlemiz geçmesine rağmen burun tıkanıklığımız geçmez. Bunun nedeni burun spreylerinin yan etkisidir.

Paflagonya ( Paflagonia ) Neresidir ?

Eskiçağ' da, Batı Karadeniz kıyısında yer alan ve doğusunda Pontus, batısında Bitinia, güneyinde Galatia bulunan yörenin adı. Kızılırmak ile Filyos Çayı arasındadır.

20 / Haz / 2018

İkta Sistemi Nedir ?

Selçuklularda, Osmanlılaı'da ve diğer bazı Türk devletlerinde devlet malı (miri) olan topraklardan bir bölümünün vergisinin, yaptıkları hizmetler ya da aylıkları karşılığında asker ve sivil görevli

20 / Haz / 2018

Latinler Kimlerdir ?

Roma İmparatorluğu'nun batı ülkelerinde yaşayan, Roma kültürünün etkisinde kalan ve Latince'den türemiş dilleri konuşan toplumlara Latin denir.

20 / Haz / 2018

Karbüratör Nedir ?

Otomobil motorları patlamalı motorlardır. Benzin .buharı ancak havayla karışırsa patlar.

20 / Haz / 2018

Diferansiyel Nedir ?

Diferansiyel sayesinde, otomobilin motora bağlı iki tekerleği virajlarda aynı hızla dönmekten kurtulur.
Dıştaki tekerlek daha uzun yol katettiği için içtekinden daha çabuk döner.

20 / Haz / 2018

Panslavizm Nedir ?

Rusya’nın Slav asıllı bütün halkları kendi yönetimi altında toplayarak dünya Slav birliğini sağlama amacını ifade eder.

20 / Haz / 2018

Verem Savaş Haftası

Mutlu olmanın ilk şartı sağlıktır. Ne gariptir ki, ancak hastalandıktan sonra sağlığımızın değerini anlarız. Genellikle hastayken: «Bir iyileşeyim ondan sonra kendimi koruyacağım.» Diye de, kendi kendimize söz veririz. Ama iyileştikten birkaç gün sonra bu sözü unutur, bir daha sağlığımız bozuluncaya kadar hatırlamayız.

16 / Haz / 2018

Tanzimat Dönemi Özellikleri

Gülhane Hattı'nın okunmasından (3 Kasım 1839), Birinci Meşrutlyet'in ilanına (23 Aralık 1876) kadar geçen süre, yurdumuzda «Tanzimat Çağı» adıyla anılır.

16 / Haz / 2018

İstanbul Tüneli

İstanbul'un ve ülkemizin ilk metrosu olan Tünel, 626 metre uzunluğundadır. 1874 yılında açılmış, fakat bir yıl sadece hayvanlar taşınmıştır.

16 / Haz / 2018

Yeşilay Haftası Konuşma Metni

İnsanlar içilen maddelere içecek demişler. Ama, bu içilen maddelerden bazılarına içki diyorlar. Hiçbir kimsenin ayrana içki, şaraba içecek dediği duyulmamıştır. Aksine her zaman ve her yerde su. ayran, şıra gibi sıvı maddelere içecek, şarap, rakı, gibi sıvı maddelere de içki denmiştir. O halde, içilen maddelerden insana yararlı olanlara içecek, zararlı olanlara içki diyebiliriz.

16 / Haz / 2018

Sayfalar